top of page

קורסים והכשרות בהיפנוזה

במדור זה נביא בפניכם מידע אודות קורסים בסיסיים ומתקדמים בהיפנוזה, קבוצות הדרכה, ימי עיון וכנסים.

 

כל המסגרות ניתנות על ידי מורים מורשים להוראה מדעית בתחום ההיפנוזה. לכל הקורסים רשאים להירשם אך ורק רופאים, רופאי שיניים ופסיכולוגים.

 

אנשי מקצוע המעוניינים להירשם ללימודי היפנוזה לשם קבלת הרישיון מוזמנים לפנות אלינו או ישירות למוסד/מכון מוכר לקבלת פרטים אודות תוכן הלימודים, היקפם ומועדם.

 

אנשי מקצוע שהשלימו לימודי היפנוט במוסד או במכון מוכר המעוניינים בפרטי ההרשמה לבחינה לשם קבלת רישיון לעסוק בהיפנוזה יכולים לקרוא פרטים על כך במדור תחת הקישור לוועדה המייעצת לפי חוק ההיפנוזה.

bottom of page