top of page

אלפון מטפלים

האגודה הישראלית להיפנוזה מאגדת אנשי מקצוע רפואיים מהמקצועות המורשים לעסוק בהיפנוזה ע"פ חוק. האגודה מספקת לחבריה הכשרה, העשרה ועדכון בחידושים בתחום ההיפנוזה, בהתאם לסטנדרטים בין לאומיים.

לפניכם רשימה עדכנית של חברים באגודה להיפנוזה, הנעזרים בהיפנוזה בעבודתם, המורשים להפנט או חברים שלא מן המניין שסיימו קורס לימודי היפנוזה.

לנוחיותכם האלפון מחולק לפי המקצועות המורשים הבאים:

רופאים (פסיכיאטרים בטבלה נפרדת), רופאי שיניים, פסיכולוגים, וכן מהפנטים מהמקצועות השונים המורשים להוראה מדעית.

האלפון נועד לשימוש הקהל הרחב, מוסדות, וכן לשימושם של אנשי מקצוע, אשר מעוניינים להפנות את מטופליהם לטיפול בעזרת היפנוזה. כמו-כן הוא מיועד לאנשי מקצוע רפואיים, המעוניינים לעבור הכשרה בהיפנוזה ועומדים בכללי משרד הבריאות ללימוד היפנוזה. האלפון מאפשר לאתר איש מקצוע מתאים, על פי אזור מתן השירות, המקצוע הבסיסי וההכשרה בהיפנוזה.

אין האגודה ו/או בעלי התפקיד בה ו/או חבריה אחראים מקצועית ו/או שילוחית ו/או  בכל אופן אחר על טיפול ו/או הייעוץ ו/או האבחון שניתן על-ידי מי מהחברים בה ועל התנהגותו - למעט המטפל/המייעץ/המאבחן עצמו.

האתר נמצא בעריכה – ואיננו כולל הפרדה בין מורשים להיפנוט ואלו שטרם קיבלו את ההרשאה. כנ"ל אודות הרשאה להוראה מדעית. אנא בדקו באתר משרד הבריאות את סטטוס המטפלים.

אנו מקווים שאלפון זה יהיה לכם לעזר רב ויתרום לקידום הנושאים, הסוגיות והבעיות המצפות לפתרון יעיל ותואם.

bottom of page