יושבי ראש לשעבר של האגודה

ד"ר מוריס קליינהאוס - יושב ראש מייסד

פרופסור רפי קרסו
ד"ר מאיר נעמן
ד"ר מוריס קליינהאוס
מר נחי אלון
ד"ר שאול לבנה
ד"ר גבי גולן
ד"ר יוסי מאירסון
ד"ר איתן אברמוביץ
ד"ר אודי בונשטיין