top of page

חידוש חברות והצטרפות לאגודה הישראלית להיפנוזה

כיצד מצטרפים לאגודה?

  1. ממלאים את הטופס

  2. לאחר בדיקתו מקבלים הנחיה לתשלום דמי חבר

  3. דמי החבר הם קלנדריים (מינואר עד דצמבר)

  4. לאחר התשלום נשלחת קבלה ואתם חברים באגודה

זה המקום בו ניתן לעצב ולהשפיע על פניה של ההיפנוזה. אחת ממטרות האגודה היא הרחבת השימוש הקליני, המדויק והאחראי של ההיפנוזה על מגוון ישומייה הטיפוליים.

מוזמנים לפנות אלינו בכל רעיון ועניין,
כרמית אריאלי כגן,
יו"ר האגודה הישראלית להיפנוזה

מדוע כדאי להצטרף כחברים באגודה הישראלית להיפנוזה?

האגודה מהווה מקום מפגש מקצועי, פעיל ותוסס, המקדם הכשרה ולמידה בסטנדרטים גבוהים ביותר של החברים בה. זהו המקום למפגש של היפנותרפיסטים מכל המקצועות המורשים, המאפשר תמיכה בהתפתחות המקצועית ובהפריה הדדית בתחום ההיפנוזה.

אחת לשנה מתקיים כנס ("היפנו"), בנוסף מתקיימים מדי חודש ימי עיון באזור המרכז, ימי עיון נוספים מתקיימים בחיפה. ימי העיון פתוחים לחברי האגודה ללא תשלום נוסף. האגודה יוזמת ותומכת בהכשרות, במחקר, בדיונים מקצועיים ובדיאלוגים עם האגודה האירופאית והאגודה הבינלאומית להיפנוזה ומחזיקה בספריה מקצועית המאפשרת השאלת ספרים וסרטי וידאו. 

מי רשאי להצטרף לאגודה?

מורשים להיפנוט ותלמידי / בוגרי הקורס הבסיסי בהיפנוזה (כ"חברים שאינם מן המניין"). 

bottom of page